BEZPIECZEŃSTWO & ZASADY

 • Czy obóz posiada stosowne uprawienia i zgody?

 • Oczywiście, że tak. Każdy obóz w tym „Pasha Gaming Camp” podlega obowiązkowi zgłoszenia do Kuratorium Oświaty oraz otrzymania zgody na organizację wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 • W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo uczestników obozu?

 • Organizator określony w ogólnych warunkach uczestnictwa (Zobacz OWU) posiada zgody na organizację obozów o różnorodnym charakterze, w tym sportowym. Stosuje się do wszelkich zapisów dotyczących zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik w cenie obozu ma zapewnione ubezpieczenie NNW oraz turystyczny fundusz gwarancyjny. Kadra obozu posiada stosowne przeszkolenie w zakresie pracy z młodzieżą, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo uczestników obozu jest najważniejszym filarem obozu.

 • Czy uczestnicy obozu mają zapewnioną opiekę medyczną?

 • Oczywiście, że tak. Uczestnicy znajdują się pod stałą opieką wychowawcy obozu, przeszkolonego pod kątem udzielania pierwszej pomocy i oceny ewentualnego niebezpieczeństwa. W razie wypadku lub zagrożenia do jego obowiązku należy podjąć działanie oraz powiadomić stosowne służby.

 • Czy uczestnicy obozu posiadają ubezpieczenie?

 • Oczywiście, że tak. Jest to ubezpieczenie NNW w kwocie określonej w ogólnych warunkach uczestnictwa (Zobacz OWU) obozu w wysokości 10 000 zł.

 • Czy istnieją ogólne warunki uczestnictwa zasad obozu?

 • Tak, istnieje. Podstawą uczestnictwa w obozie jest akceptacja postanowień ogólnych warunków uczestnictwa „Pasha Gaming Camp” (Zobacz OWU). Umieszczono w nim zasady i uzgodnienia pomiędzy organizatorem, a rodzicami / opiekunami prawnymi uczestnika oraz zachowania obowiązujące uczestnika obozu.

 • Czy w obozie może wziąć udział uczestnik poniżej lub powyżej wyznaczonej granicy wieku?

 • Uczestnictwo poniżej wyznaczonej granicy wieku nie jest możliwe. W przypadku osoby powyżej wyznaczonej granicy wieku – 18 lat, prosimy o kontakt (e-mail) w celu potwierdzenia. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić to marzenie.

 • Czy uczestnicy mogą zrezygnować z zaplanowanego harmonogramu dnia ujętego w programie obozu?

 • Organizator zapewnia taką możliwość pod warunkiem uzasadnionej przyczyny i jej wiarygodności. Na takie działanie niezbędna jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego uczestnika i wychowawcy. Może to dotyczyć np. chwilowych problemów zdrowotnych lub niedyspozycji dnia.

 • Czy rodzic / opiekun prawny otrzyma bezpośredni kontakt z wychowawcą uczestnika obozu?

 • Oczywiście, że tak. Wychowawca również będzie dysponował bezpośrednim kontaktem z rodzicem / opiekunem prawnym uczestnika obozu.

 • W jaki sposób (miejsce, czas) odbywa się przekazanie uczestnika na obóz?

 • Uczestnik pod opieką rodzica / opiekuna prawnego przemieszcza się według własnej decyzji do jednego z nw. miejsc zbiórki na trasie przejazdu wyznaczonej przez organizatora. Możliwość wyboru miejsca dołączenia ma pomóc zachować komfort. Szczegóły zostaną przesłane do rodziców / opiekunów prawnych uczestników obozu do 01.07.2021 r.

  Planowane miejsce i czas zbiórek realizowane na trasie:
  Płońsk – godz. 4:30 w dniu 17.07.2021 r.
  Warszawa (WYJAZD GRUPY GŁÓWNEJ) – godz. 6:00 w dniu 17.07.2021 r.
  Kielce – godz. 9:15-9:45 w dniu 17.07.2021 r.
  Kraków – godz. 12:00-12:30 w dniu 17.07.2021 r.

  Planowane miejsce i czas zbiórek realizowane na trasie:
  Płońsk – godz. 4:30 w dniu 24.07.2021 r.
  Warszawa (WYJAZD GRUPY GŁÓWNEJ) – godz. 6:00 w dniu 24.07.2021 r.
  Kielce – godz. 9:15-9:45 w dniu 24.07.2021 r.
  Kraków – godz. 12:00-12:30 w dniu 24.07.2021 r.

  WARUNKI HOTELOWE

 • W jakich warunkach będą zakwaterowani uczestnicy obozu?

 • Uczestnicy zamieszkają w trzygwiazdkowym hotelu „Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun” w komfortowo urządzonych 2-5 osobowych pokojach z balkonem oraz łazienką. Każdy pokój jest wyposażony w TV, a łazienka w suszarkę do włosów i ręczniki dla uczestników obozu. Na terenie hotelu jest dostęp do bardzo dobrej jakości sieci Wi-Fi.

 • Jakie wyżywienie zagwarantowane mają uczestnicy obozu?

 • Wyżywienie jest gwarantowane przez trzygwiazdkowy hotel „Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun” w którym zakwaterowany jest uczestnik obozu. Uczestnik ma zagwarantowane śniadanie, obiad oraz kolację (w przypadku realizacji programu i przebywania na trasie pieszej wycieczki, uczestnicy otrzymują posiłek w formie suchego prowiantu zabieranego ze sobą). Podczas zajęć z instruktorem samoobrony zapewniamy napoje dla każdego uczestnika treningu.

 • Czy istnieje możliwości przekwaterowania uczestnika obozu do pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą?

 • Tak, o ile hotel dysponuje takim miejscem w chwili zgłoszenia chęci przez uczestnika obozu. Brak jest natomiast możliwość przekwaterowania uczestnika obozu do innego ośrodka hotelowego.

 • Czy uczestnik z Szaflar (oraz np. okolic Zakopanego) może wziąć udział w obozie bez ponoszenia kosztów zakwaterowania?

 • Nie. Uczestnik musi pozostawać pod stałą opieką kadry obozu. Zwolnienie na noc do domu lub spotkanie z bliskimi jest oczywiście możliwe, ale musi odbyć się za pisemną zgodą rodzica / opiekuna prawnego i po osobistym odbiorze uczestnika obozu.

  E-SPORT & SPORT & MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Czy gracze niezwiązani z CS:GO mogą uczestniczyć w obozie?

 • Oczywiście, że tak. Obóz przeznaczony jest dla fanów e-sportu, a nie tylko CS:GO. Podczas uzupełnienia „Formularza zgłoszeniowego” należy wpisać preferowaną grę komputerową, aby nasi administratorzy mogli przygotować stanowisko komputerowe dla uczestnika obozu. W ramach zajęć e-sportowych będą się odbywały się prelekcje i szkolenia dla wszystkich uczestników, a także rozgrywki w grę CS:GO, która jest motywem przewodnim obozu, ale nie stanowi sztucznej bariery dla uczestnictwa w obozie fanów innych gier komputerowych. Niezależnie z jakiej gry wywodzi się uczestnik obozu, dołożymy wszelkich starań, aby rozwinął swoje umiejętności.

 • Czy uczestnik obozu powinien posiadać własny sprzęt gamingowy?

 • Oczywiście, że nie. Każdy uczestnik obozu ma zapewniony dostęp do wysokiej klasy stanowiska komputerowego z połączeniem internetowym. Ponadto, wszystkie stanowiska komputerowe zostaną wyposażone w niezbędne akcesoria, jak profesjonalnej podkładki, słuchawki marki SteelSeries, itp. Jeśli uczestnik obozu ma chęć używać własnych akcesoriów, nie stanowi to żadnego problemu. Prosimy tylko o taką informację poprzez „Formularz zgłoszeniowy” lub z wykorzystaniem „Formularza kontaktowego” do 01.07.2021 r.

 • Jaki planowany jest poziom uczestników obozu i czy będzie podział „na lepszych i gorszych”?

 • Spodziewamy się, że poziom uczestników jest początkujący oraz średniozaawansowany, zarówno w e-sporcie jak i sporcie. Nie ustanawiamy sztucznych barier. Jedną z idei obozu jest tolerancja i wzajemne wsparcie.
  Ponadto, każdy uczestnik będzie miał dobierane tak ćwiczenia fizyczne, aby nie zagrażało to jego życiu i zdrowiu oraz czuł się w pełni komfortowo podczas aktywności fizycznej.

 • Czy zajęcia e-sportowe będzie prowadził Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski?

 • Oczywiście, że tak. Przez czas trwania obozu z uczestnikami przebywa od rana do wieczora Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski. Program obozu został skonstruowany w ten sposób, aby każdy uczestnik miał możliwość próby swoich sił w e-sporcie oraz podczas treningu sportowego z Jarosławem „pashaBicepsem” Jarząbkowskim.

 • Jakiego typu strój sportowy powinien posiadać uczestnik?

 • Niezbędny będzie typowy strój do ćwiczeń fizycznych: koszulka na krótki rękaw, krótkie spodenki, obuwie sportowe, kąpielówki i ręcznik do wstępu na kompleks basenów termalnych. Ponadto, organizator zapewnia koszulkę dla każdego uczestnika obozu, którą również można wykorzystać do udziału w aktywności fizycznej. Dobrze byłoby posiadać wygodne obuwie do pieszych wędrówek.

 • Jakiego rodzaju zajęcia sportowe będą prowadzone w trakcie obozu?

 • Będą to poranne, wspólne rozgrzewki z kadrą obozu, zajęcia z instruktorem samoobrony, wyzwanie rowerowe, piesze wycieczki pod nadzorem przewodnika w Tatrach oraz zabawy sportowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę obozu. Ponadto, zapewniamy bezpłatny wstęp do kompleksu basenów termalnych.

 • Jakie zajęcia dodatkowe są zaplanowane do realizacji w trakcie obozu?

 • W trakcie obozu zaplanowano m.in. zajęcia z zakresu właściwej komunikacji z innymi graczami, wykład dotyczący technik relaksacyjnych w celu kontroli emocji, trening psychologiczny na wytrzymałość w sytuacjach nietypowych, zwiedzanie skoczni narciarskiej „Wielka Krokiew” i wiele innych.
  Jako niespodziankę zaplanowano prelekcję z zaproszoną przez Jarosława „pashęBicepsa” Jarząbkowskiego znaną w środowisku e-sportu i sportu osobą-niespodzianką. Szczegółowy „Program obozu” wraz z podziałem na dni i godziny zostanie wysłany rodzicom / opiekunom prawnym uczestnika oraz uczestnikom obozu do 01.07.2021 r.

 • Czy uczestnik obozu może zdawać relację i umieszczać treści związane z „Pasha Gaming Camp” we własnych mediach społecznościowych?

 • Oczywiście, że tak. Każdy rodzic / opiekun prawny uczestnika oraz sam uczestnik otrzymają dane do kompletu mediów społecznościowych „Pasha Gaming Camp” oraz dane dostępowe do wirtualnego dysku z fotograficzną relacją dnia (jakość Full HD). Zdjęcia będą umieszczane na dysku na bieżąco każdego wieczoru przez profesjonalnego fotografa obozu. Należy pamiętać, aby udostępniane przez uczestników obozu treści nie były wulgarne lub narażające na niezręczność innych uczestników obozu.

  ZGŁOSZENIA & PŁATNOŚCI

 • Jakie dane należy przygotować do ujęcia w „formularz zgłoszeniowym" na godz. 20:00 w dniu 14.05.2021 r.?

 • 1) Dane o uczestniku:
  - Imię i nazwisko*
  - Data urodzenia*
  - Pesel*
  - Szkoła (nazwa placówki oraz miejscowość)*
  - Miasto dojazdu (Płońsk, Warszawa, Kielce, Kraków lub dojazd własny)*
  - Numer telefonu uczestnika
  - Rozmiar koszulki
  - Preferowana gra komputerowa
  2) Informacje o rodzicu/opiekunie prawnym:
  - Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*
  - Numer telefonu*
  - Adres e-mail*
  3) Informacje dodatkowe:
  - Informacje o zdrowiu (Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika, szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających przede wszystkim z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia takim niedostosowaniem, przyjmowanych stale lekarstwach oraz dawkach, informacje jak uczestnik znosi transport pojazdem, czy odczuwa lęk wysokości, czy nosi okulary lub aparat ortodontyczny, itp. Jeśli powyższe czynniki nie występują, proszę wpisać: BRAK).
  - Informacje o diecie (Istotne dane o stosowanej diecie, np. jeśli uczestnik jest na indywidualnej diecie lub występują produkty powodujące reakcję uczuleniową, itp. Jeśli powyższe czynniki nie występują, proszę wpisać: BRAK).
  - Chciałbyś/chciałabyś być z kolegą/koleżanką w pokoju? Jeśli tak, prosimy o wpisanie imienia i nazwiska kolegi/koleżanki. Postaramy się spełnić Twoje życzenie.

  Gwiazdką oznaczone są obowiązkowe pola, które należy uzupełnić, aby system przyjął "formularz zgłoszeniowy".

  WAŻNE: Do wypełnienia „formularza zgłoszeniowego” uprawniony jest wyłącznie rodzic / opiekun prawny uczestnika lub odbywa się to za jego zgodą.

 • Co muszę zrobić, aby zapisać uczestnika na obóz?

 • Należy wypełnić formularz dostępny na stronie, zaakceptować ogólne warunki uczestnictwa (Zobacz OWU) oraz w ciągu 3. dni od otrzymania drogą elektroniczną dokumentów od organizatora, przedstawić dowód wpłaty zaliczki – tj. przesłać potwierdzenie przelewu na adres: ksiegowosc@pashagamingcamp.com

 • Czy możliwe jest wycofanie przedpłaconych środków lub zwrot po nieoczekiwanym wycofaniu uczestnika z obozu?

 • Tak, zgodnie z ogólnymi warunkmi uczestnictwa obozu(Zobacz OWU). Koszty zostaną zwrócone w 100% w przypadku odwołania obozu z winy organizatora oraz ogłoszenia ograniczeń, nakazów i zakazów na terenie RP w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników obozu jest najważniejszym filarem obozu.

 • Czy możliwa jest płatność ratalna?

 • Oczywiście, że tak. Po wysłaniu zgłoszenia rodzic / opiekun prawny uczestnika dokonuje w ciągu 3. dni od otrzymania drogą elektroniczną dokumentów od organizatora płatności zaliczki w wysokości 30% (tj. 840zł) na wskazany numer konta. Pozostałą kwotę (tj. 1959 zł) należy wpłacić:
  I edycja do 03.06.2021 r.
  II edycja do 16.06.2021 r.

  Istnieje również możliwość wpłaty jednorazowej w wysokości pełnej wartości kosztu uczestnika obozu - 2799 zł.

 • Czy za opłatę otrzymam fakturę VAT?

 • Oczywiście, że tak.

 • Jak mogę skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz jak dokonać płatności bonem za uczestnictwo mojego dziecka?

 • Aby skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego (zwanego dalej „bonem”) należy:
  1. Zarejestrować się na platformie ZUS PUE.
  2. Wykonać połączenie telefoniczne do Organizatora obozu (500196945 – p. Igor Piotrowski).
  3. Aktywować bon na wybrane dziecko.
  4. Rodzic / opiekun prawny otrzyma z ZUS PUE wiadomość SMS oraz informację drogą elektroniczną (e-mail na wskazaną skrzynkę), zawierającą 16-cyfrowy kod, dzięki któremu będzie mógł dokonać płatności bezgotówkowej za pomocą bonu u Organizatora.
  5. Podczas rozliczania należy podać Organizatorowi obozu 16-cyfrowy kod.
  6. Następnie rodzic / opiekun prawny otrzyma z ZUS PUE wiadomość SMS oraz informację drogą elektroniczną (e-mail na wskazaną skrzynkę), zawierającą kod PIN, dzięki któremu Organizator obozu uwierzytelni płatność na platformie ZUS PUE (kod jest ważny 2 minuty).
  Pozostałą kwotę należności II raty (tj. 1459 zł) należy opłacić przelewem na dotychczas wskazany numer konta.

  Zaliczka na poczet rezerwacji nie może być opłacona za pomocą bonu.
  Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
  Za opłacony za pomocą bonu pobyt uczestnika rodzic / opiekun prawny nie może otrzymać faktury na firmę. Organizator wystawi fakturę imienną.
  Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem: bonturystyczny.polska.travel lub pod infolinią ZUS: 22 11 22 111