ZGŁOSZENIA & PŁATNOŚCI

 • Czy są jeszcze jakieś ukryte koszty? Z czego wynika stosunkowo wysoka kwota obozu?

 • Nie występują żadne ukryte koszty obozu. Niezależnie od obecnej sytuacji gospodarczej oraz wzrostu cen składowych rodzic / opiekun prawny uczestnika ponosi koszt obozu jeden raz. Uczestnik mógłby przyjechać bez przysłowiowego kieszonkowego i z całą pewnością wszystkie dni obozu odczuwałby na najwyższym poziomie.
  Celem pomysłodawcy obozu „Pasha Gaming Camp” – Jarosława „pashaBiceps” Jarząbkowskiego jest organizacja wydarzenia na najwyższym, światowym poziomie, którego ideą jest wszechstronnie kształcić uczestników obozu, odkrywać ich potencjał esportowy oraz budować umiejętności sportowe młodych pasjonatów niezwykle przyszłościowej branży gamingu.
  Koszty wyjątkowych hoteli wraz z pełnym wyżywieniem oraz dostępem do hotelowych atrakcji, jak basen, sauny, sala sportowa (prosimy wyszukać ceny w sezonie na stronie naszych ośrodków lub serwisów typu booking.com), sale gamingowa na wyłączność, stanowisko komputerowe najwyższej klasy, doświadczona kadra wychowawcza, trenerzy i personel czuwający nad realizacją programu obozu, obsługa w postaci administratorów sieci, ratowników oraz fotografa, sprzęt sportowy, itd. to wszystko generuje koszty, które choć w pewnym stopniu należy pokryć ze środków obozowiczów. Jest to jedyny taki obóz w Polsce, Europie i na świecie pod względem jakości oraz poziomu organizacji wydarzenia. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie jest to obóz „na każdą kieszeń”. Wierzymy jednak, że radość z realizacji programu obozowego, wyniesione umiejętności oraz poszerzenie młodzieńczych horyzontów to najlepsza droga. Traktujemy przeznaczone środki rodzica jako inwestycję w rozwój swojego dziecka i z tej najlepszej inwestycji chcemy się wywiązać.

  Obozy „Pasha Gaming Camp” to najwyższa światowa jakość. Jest to wydarzenie, którego wspomnienia towarzyszą uczestnikom przez cały rok szkolny do kolejnych wakacji.

 • Jakie dane należy przygotować do ujęcia w „formularz zgłoszeniowym" na godz. 20:00 w dniu 31.03.2023 r.?

 • 1) Dane o uczestniku:
  - Imię i nazwisko*
  - Data urodzenia*
  - Pesel*
  - Szkoła (nazwa placówki oraz miejscowość)*
  - Miasto dojazdu (Płońsk, Warszawa, Kielce, Kraków lub dojazd własny)*
  - Numer telefonu uczestnika
  - Rozmiar koszulki (wzrost: S – 155-167 cm, M – 168-176 cm, L – 177-184 cm, XL – 185-195 cm)
  - Nick uczestnika na koszulkę
  - Preferowana gra komputerowa
  2) Informacje o rodzicu/opiekunie prawnym:
  - Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*
  - Numer telefonu*
  - Adres e-mail*
  3) Informacje dodatkowe:
  Informacje o zdrowiu (Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika, szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających przede wszystkim z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia takim niedostosowaniem, przyjmowanych stale lekarstwach oraz dawkach, informacje jak uczestnik znosi transport pojazdem, czy odczuwa lęk wysokości, czy nosi okulary lub aparat ortodontyczny, itp. Jeśli powyższe czynniki nie występują, proszę wpisać: BRAK).
  - Informacja o certyfikacie szczepienia przeciwko COVID-19 (Odpowiedź opcjonalna: „Tak, posiadam” lub „Nie, nie posiadam”).
  - Informacje o diecie (Istotne dane o stosowanej diecie, np. jeśli uczestnik jest na indywidualnej diecie lub występują produkty powodujące reakcję uczuleniową, itp. Jeśli powyższe czynniki nie występują, proszę wpisać: BRAK).
  - Chciałbyś/chciałabyś być z kolegą/koleżanką w pokoju? Jeśli tak, prosimy o wpisanie imienia i nazwiska kolegi/koleżanki. Postaramy się spełnić Twoje życzenie.

  Gwiazdką oznaczone są obowiązkowe pola, które należy uzupełnić, aby system poprawnie przyjął "Formularz zgłoszeniowy".

  WAŻNE: Do wypełnienia „formularza zgłoszeniowego” uprawniony jest wyłącznie rodzic / opiekun prawny uczestnika lub odbywa się to za jego zgodą.

 • Co muszę zrobić, aby zapisać uczestnika na obóz?

 • Należy wypełnić formularz dostępny na stronie, zaakceptować ogólne warunki uczestnictwa (Zobacz OWU) oraz w ciągu 3. dni od otrzymania drogą elektroniczną dokumentów od organizatora, przedstawić dowód wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty całkowitej – tj. przesłać potwierdzenie przelewu na adres: ksiegowosc@pashagamingcamp.com

 • Czy możliwe jest wycofanie przedpłaconych środków lub zwrot po nieoczekiwanym wycofaniu uczestnika z obozu?

 • Tak, zgodnie z ogólnymi warunkmi uczestnictwa obozu(Zobacz OWU). Koszty zostaną zwrócone w 100% w przypadku odwołania obozu z winy organizatora oraz ogłoszenia ograniczeń, nakazów i zakazów na terenie RP w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników obozu jest filarem obozu

 • Czy możliwa jest płatność ratalna?

 • Oczywiście, że tak. Po wysłaniu zgłoszenia rodzic / opiekun prawny uczestnika w ciągu 3. dni od otrzymania drogą elektroniczną dokumentów od organizatora, dokonuje płatności zaliczki na wskazany numer konta w wysokości 30%, tj.:
  Pasha Gaming Camp – W TATRACH 1299 zł.
  Pozostałą kwotę należy wpłacić w ratach:
  Pasha Gaming Camp – W TATRACH:
  rata II (70%) - 2899 zł w terminie do 26.05.2023 r
  Istnieje również możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym. Szczegóły w FAQ.

 • Czy za opłatę otrzymam fakturę VAT?

 • Oczywiście, że tak.

 • Jak mogę skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz jak dokonać płatności bonem za uczestnictwo mojego dziecka?

 • Aby skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego (zwanego dalej „bonem”) należy:
  1. Zarejestrować się na platformie ZUS PUE.
  2. Wykonać połączenie telefoniczne do Organizatora obozu (500196945 – p. Igor Piotrowski).
  3. Aktywować bon na wybrane dziecko.
  4. Rodzic / opiekun prawny otrzyma z ZUS PUE wiadomość SMS oraz informację drogą elektroniczną (e-mail na wskazaną skrzynkę), zawierającą 16-cyfrowy kod, dzięki któremu będzie mógł dokonać płatności bezgotówkowej za pomocą bonu u Organizatora.
  5. Podczas rozliczania należy podać Organizatorowi obozu 16- cyfrowy kod
  6. Następnie rodzic / opiekun prawny otrzyma z ZUS PUE wiadomość SMS oraz informację drogą elektroniczną (e-mail na wskazaną skrzynkę), zawierającą kod PIN, dzięki któremu Organizator obozu uwierzytelni płatność na platformie ZUS PUE (kod jest ważny 2 minuty). Pozostałą kwotę należności należy opłacić przelewem na dotychczas wskazany numer konta zgodnie z ww. terminarzem płatności rat.
  Zaliczka na poczet rezerwacji nie może być opłacona za pomocą bonu. Bon nie podlega wymianie na gotówkę
  Za opłacony za pomocą bonu pobyt uczestnika rodzic / opiekun prawny nie może otrzymać faktury na firmę. Organizator wystawi fakturę imienną. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem: bonturystyczny.polska.travel lub pod infolinią ZUS: 22 11 22 111

  BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY

 • Czy obóz posiada stosowne uprawienia i zgody?

 • Oczywiście, że tak. Każdy wakacyjny obóz, w tym „Pasha Gaming Camp” podlega obowiązkowi zgłoszenia do Kuratorium Oświaty oraz otrzymania zgody na organizację wydaną przez Marszałka Województwa.

 • W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo uczestników obozu?

 • Organizator wskazany w ogólnych warunkach uczestnictwa (Zobacz OWU) posiada zgody na organizację obozów o różnorodnym charakterze, w tym sportowym. Stosuje się do wszelkich postanowień dotyczących zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik w cenie obozu ma zapewnione ubezpieczenie NNW oraz pomocowy i turystyczny fundusz gwarancyjny. Kadra obozu posiada stosowne przeszkolenie w zakresie pracy z młodzieżą, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo uczestników jest filarem obozu.

 • Czy uczestnicy obozu mają zapewnioną opiekę medyczną?

 • Oczywiście, że tak. Uczestnicy znajdują się pod stałą opieką wychowawcy obozu, przeszkolonego pod kątem udzielania pierwszej pomocy i oceny ewentualnego niebezpieczeństwa. W razie zagrożenia lub wypadku do jego obowiązku należy podjęcie działań oraz powiadomienie stosownych służb.

 • Czy uczestnicy obozu posiadają ubezpieczenie?

 • Oczywiście, że tak. Jest to ubezpieczenie NNW w kwocie określonej w ogólnych warunkach uczestnictwa (Zobacz OWU) w wysokości 10 000 zł.

 • Czy istnieją ogólne warunki uczestnictwa zasad obozu?

 • Tak, istnieją. Podstawą uczestnictwa w obozie jest akceptacja postanowień ogólnych warunków uczestnictwa „Pasha Gaming Camp” (Zobacz OWU). Umieszczono w nim zasady i uzgodnienia pomiędzy organizatorem, a rodzicami / opiekunami prawnymi uczestnika oraz zasady zachowania obowiązujące uczestnika obozu. Ponadto, każdy uczestnik zobowiązany jest zaakceptować i przestrzegać regulamin obozu.

 • Czy w obozie może wziąć udział uczestnik poniżej lub powyżej wyznaczonej granicy wieku?

 • Uczestnictwo poniżej wyznaczonej granicy wieku nie jest możliwe. W przypadku osoby powyżej wyznaczonej granicy wieku – 19 lat, prosimy o kontakt (e-mail) w celu potwierdzenia. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić to marzenie.

 • Czy uczestnicy mogą zrezygnować z zaplanowanego harmonogramu dnia ujętego w programie obozu?

 • Organizator zapewnia taką możliwość pod warunkiem uzasadnionej przyczyny i jej wiarygodności. Na takie działanie niezbędna jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego uczestnika i wychowawcy. Może to dotyczyć np. chwilowych problemów zdrowotnych lub niedyspozycji w danym dniu.

 • Czy rodzic / opiekun prawny otrzyma bezpośredni kontakt z wychowawcą uczestnika obozu?

 • Oczywiście, że tak. Wychowawca będzie dysponował bezpośrednim kontaktem z rodzicem / opiekunem prawnym uczestnika obozu.

 • W jaki sposób (miejsce, czas) odbywa się przekazanie uczestnika na obóz?

 • Uczestnik pod opieką rodzica / opiekuna prawnego przemieszcza się według własnej decyzji do jednego z miejsc zbiórki na trasie przejazdu wyznaczonej przez organizatora. Możliwość wyboru miejsca dołączenia ma pomóc zachować komfort. Szczegóły zostaną przesłane do rodziców / opiekunów prawnych uczestników obozu do 01.06.2023 r.

  WARUNKI HOTELOWE

 • W jakich warunkach będą zakwaterowani uczestnicy obozu?

 • Uczestnicy obozu w TATRACH zamieszkają w „Grand Stasinda Rekreacja i Biznes”. Obiekt posiada komfortowo urządzone 2-5 osobowe pokoje z łazienką. Ponadto, każdy pokój jest wyposażony w TV, a łazienka w suszarkę do włosów i ręczniki dla uczestników obozu. Na terenie ośrodków jest dostęp do sieci Wifi oraz bezpłatnych atrakcji ośrodków hotelowych: basenu, kilku saun, groty solnej, boisk, etc.

 • Jakie wyżywienie zagwarantowane mają uczestnicy obozu?

 • Wyżywienie zagwarantowane jest w ośrodkach hotelowych w których zależenie zostanie zakwaterowany uczestnik. W TATRACH wyżywienie jest zagwarantowane przez ośrodek „Grand Stasinda Rekreacja i Biznes”. Uczestnik w cenie obozu ma śniadanie, obiad oraz kolację (w przypadku realizacji programu i przebywania na trasie pieszej wycieczki, uczestnicy otrzymują posiłek w formie suchego prowiantu zabieranego ze sobą). W trakcie dnia od godz. 7:00 do 22:00 każdy z obozowiczów ma dostęp do bezpłatnych napojów (woda, herbata, kawa). Podczas zajęć z instruktorem sportów walki zapewniamy napoje dla uczestników treningu.

 • Czy istnieje możliwości przekwaterowania uczestnika obozu do pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą?

 • Tak, o ile ośrodek hotelowy dysponuje takim miejscem w chwili zgłoszenia chęci przez uczestnika obozu. Brak jest natomiast możliwość przekwaterowania uczestnika obozu do innego ośrodka hotelowego.

 • Czy uczestnik z miejscowości pobliskiej (np. z okolic Zakopanego) może wziąć udział w obozie bez ponoszenia kosztów zakwaterowania?

 • Nie. Uczestnik musi pozostawać pod stałą opieką kadry obozu. Zwolnienie na noc do domu lub spotkanie z bliskimi jest oczywiście możliwe, ale musi odbyć się za pisemną zgodą rodzica / opiekuna prawnego i po osobistym odbiorze uczestnika obozu.

  ESPORT & SPORT & MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Czy gracze niezwiązani z CS:GO mogą uczestniczyć w obozie?

 • Oczywiście, że tak. Obóz przeznaczony jest dla fanów esportu, a nie tylko CS:GO. Podczas uzupełnienia „Formularza zgłoszeniowego” należy wpisać preferowaną grę komputerową, aby nasi administratorzy mogli przygotować stanowisko komputerowe dla uczestnika obozu. W ramach zajęć esportowych będą się odbywały się prelekcje i szkolenia dla wszystkich uczestników, a także rozgrywki w grę CS:GO, która jest motywem przewodnim obozu, ale nie stanowi sztucznej bariery dla uczestnictwa w obozie fanów innych gier komputerowych. Niezależnie z jakiej gry wywodzi się uczestnik obozu, dołożymy wszelkich starań, aby rozwinął swoje umiejętności.

 • Czy uczestnik obozu powinien posiadać własny sprzęt gamingowy?

 • Oczywiście, że nie. Każdy uczestnik obozu ma zapewniony dostęp do najwyższej klasy stanowiska komputerowego ze światłowodowym połączeniem internetowym. Ponadto, wszystkie stanowiska komputerowe są wyposażone w komputery marki HIRO, monitory marki iiyama oraz niezbędne akcesoria, jak profesjonalne myszki, klawiatury, podkładki, słuchawki marki SteelSeries, itp. Jeśli uczestnik obozu ma chęć używać własnych akcesoriów, nie stanowi to żadnego problemu. Prosimy tylko o taką informację poprzez „Formularz zgłoszeniowy” lub z wykorzystaniem „Formularza kontaktowego” do 01.06.2023 r.

 • Jaki planowany jest poziom uczestników obozu i czy będzie podział „na lepszych i gorszych”?

 • Spodziewamy się, że poziom uczestników jest początkujący oraz średniozaawansowany, zarówno w esporcie jak i w sporcie. Nie ustanawiamy sztucznych barier. Jedną z idei obozu jest tolerancja i wzajemne wsparcie. Ponadto, każdy uczestnik będzie miał dobierane tak ćwiczenia fizyczne, aby nie zagrażało to jego życiu i zdrowiu oraz żeby czuł się w pełni komfortowo podczas aktywności fizycznej.

 • Czy zajęcia esportowe będzie prowadził Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski?

 • Oczywiście, że tak. Przez czas trwania obozu z uczestnikami przebywa od rana do wieczora Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski. Program obozu został skonstruowany w ten sposób, aby każdy uczestnik miał możliwość próby swoich sił w esporcie oraz podczas treningu sportowego z Jarosławem „pashaBiceps” Jarząbkowskim.

 • Jakiego typu strój sportowy powinien posiadać uczestnik?

 • Niezbędny będzie typowy strój do ćwiczeń fizycznych: koszulka na krótki rękaw, krótkie spodenki, obuwie sportowe, kąpielówki, klapki, okulary pływackie i ręcznik na teren basenu. Ponadto, zapewniamy koszulkę dla każdego uczestnika obozu, którą również można wykorzystać do udziału w aktywności fizycznej. Dobrze byłoby posiadać wygodne obuwie do pieszych wędrówek.

 • Jakiego rodzaju zajęcia sportowe będą prowadzone w trakcie obozu?

 • Będą to poranne, wspólne rozgrzewki z kadrą obozu, zajęcia z instruktorem sportów walki, wyzwanie rowerowe, wyzwanie pływackie na terenie hotelowego basenu, piesze wycieczki pod nadzorem przewodnika w Tatrach, piesze oraz wyzwania sportowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę obozu. Ponadto, zapewniamy bezpłatny wstęp do kompleksu basenów termalnych.

 • Jakie zajęcia dodatkowe są zaplanowane do realizacji w trakcie obozu?

 • W trakcie obozu zaplanowano m.in. zajęcia z zakresu właściwej komunikacji z innymi graczami, wykład dotyczący technik relaksacyjnych w celu kontroli emocji, trening psychologiczny na wytrzymałość w sytuacjach nietypowych, zwiedzanie Słowacji – spacer w koronach drzew Bachledka, jaskinia Bielska i wiele innych. Jako niespodziankę zaplanowano prelekcję z zaproszonym przez Jarosława „pashaBiceps” Jarząbkowskiego znanym w środowisku esportu i sportu gościem specjalnym.

 • Czy uczestnik obozu może zdawać relację i umieszczać treści związane z „Pasha Gaming Camp” we własnych mediach społecznościowych?

 • Oczywiście, że tak. Każdy rodzic / opiekun prawny uczestnika oraz sam uczestnik otrzymają dane do kompletu mediów społecznościowych „Pasha Gaming Camp” oraz dane dostępowe do wirtualnego dysku z fotograficzną relacją dnia (jakość Full HD). Zdjęcia będą umieszczane na dysku na bieżąco każdego wieczoru przez profesjonalnego fotografa obozu. Należy pamiętać, aby udostępniane przez uczestników obozu treści nie były wulgarne lub narażające na niezręczność innych uczestników obozu.